Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974

ΚΥΠΡΟΣ 1974

1376

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom