Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΦΑΡΙΟΣ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΘΥΣΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

1371

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom