Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ & ΦΑΡΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝ, ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ

1367

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom