Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΨΑΡΩΝ 15

ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

1342

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom