Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ, 09/05/1934

ΑΓΩΝΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ

1340

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom