Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΝΕΔΟΝΤΟΣ 79

ΜΝΗΜΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ 1986

ΔΙΑΦΟΡΑ

1339

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom