Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΟΛΙΑΝΗ

ΠΡΟΤΟΜΗ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

1821

0797

ΛΕΚΑΔΙΤΗΣ ΑΡΙΕΛ

Η Πολιανή είναι η γενέτειρα του Παπαφλέσσα

press to zoom
press to zoom
press to zoom