Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ - 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΒΕ)

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝ

0028

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ armynow.gr, ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom