Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΡΟΥ

ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΡΟΣ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ

ΠΡΟΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ

1940

0209

ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom