Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

1940

1125

ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom