Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΙΜΙΩΝ

ΙΜΙΑ 1996

0200

ΣΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom