Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

0608

ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ, ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom