Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΟΜΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΔΗΜ

1821

0569

ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ; ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΑΘΗΝΑ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom