Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΟΜΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΔΗΜ

1821

0569

ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ, ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΑΘΗΝΑ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom