Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΥΔΡΙ

ΑΓΑΛΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΩΝΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

1144

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom