Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΞΑΝΘΑΤΕΣ, ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΟΜΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'

1821, ΘΥΣΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

0939

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom