Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΤΟΜΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΔΟΒΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΛΠ

0512

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

Τελευταίος Πρόεδρος Ιονίου Βουλής

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom