Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ ΓΥΡΟΥ

ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ

ΚΑΘΗΚΟΝ

0057

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

press to zoom