Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ

0725

ΑΞΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΤΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom