Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ

0725

ΑΞΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ; ΝΤΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom