Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 1

ΜΝΗΜΕΙΟ 155 ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ 1941 - 1944

0420

ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom