Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ

0535

ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ), ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom