Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ ΦΡΟΥΡΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝ

0097

ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom