Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ ΦΡΟΥΡΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝ

0097

ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ; ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom