Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ (ΣΕΚΛΙΖΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1957)

ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ

1160

ΝΤΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom