Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟ, ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΗΡΩΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ

1345

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom