Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΙΠΠΙΚΟΥ

1940

0103

ARMYNOW.GR; ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ; ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom