Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ

ΠΡΟΤΟΜΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Γ. ΚΡΕΠΗ

ΚΑΘΗΚΟΝ

1247

ΝΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Έπεσε την 24/08/2007 στο καθήκον, κατά τη διάρκεια των φονικών πυρκαγιών της Ηλείας

press to zoom
press to zoom