Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1821

0435

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

Επίθεμα χαλκού αριστερά με αναπαράσταση της ορκωμοσίας. Επίθεμα χαλκού δεξιά με αναπαράσταση της επίθεσης στο κάστρο.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom