Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ

0901

ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

press to zoom
press to zoom