Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ, ΟΔΟΣ ΚΕΚΡΟΠΟΣ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΠΟΥ ΕΖΗΣΕ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1821 & ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΤΣΑΣ

1821, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΛΠ

1389

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom