Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΜΕΛΑΘΡΟ, ΟΔΟΣ ΣΙΝΑ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΙΑΣ

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ

0915

ΝΤΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ

Μνημείο Ρουμελιώτη Τσολιά 

Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών 

Ρούμελης Μέλαθρο 

Οδός Σίνα

press to zoom
press to zoom