Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑ

ΑΓΑΛΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'

1821, ΘΥΣΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

0677

ΠΙΤΣΟΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

press to zoom
press to zoom
press to zoom