Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΑΧΗΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1940, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

0416

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom