Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΡΚΟ ΡΙΖΑΡΗ

ΑΓΑΛΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ

0354

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ, ΝΤΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ

Πιθανώς να είναι το άγαλμα το οποίο έχει υποστεί τους περισσότερους βανδαλισμούς!!!

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom