Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΤΑΦΟΣ ΒΕΜΠΟ

1940, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

0306

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom