Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΤΑΦΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

1821, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

0305

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom