Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΑΧΟΙ

0284

ATENISTAS, ΝΤΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ

Μνημείο Πεσόντων Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών 

Πεδίο του Άρεως 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

press to zoom
press to zoom
press to zoom