Περιφέρεια:

Περιφερειακή Ενότητα:

Δήμος:

Θέση:

Τι αφορά:

Θέμα:

Κωδικός:

Φωτογραφίες:

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΕΞΩ ΑΠΌ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΛΠ

0696

ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναθηματική στήλη Πλατείας Αριστείδη Αρίστου 

Πρώτου Προέδρου Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 

Παλαιά Φώκαια 

Έξω από Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 

Πλατεία Αριστείδη Αρίστου

press to zoom
press to zoom